Εξαιρείται το μέλι από διατροφικές δηλώσεις στις ετικέτες

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο κανονισμός της ΕΕ 1169/2011 για τις ετικέτες των τροφίμων αναφέρει ότι από τις 13 Δεκεμβρίου 2016 και μετά τα προσυσκευασμένα τρόφιμα θα πρέπει να αναγράφουν υποχρεωτικά τις διατροφικές πληροφορίες, με τη μορφή πίνακα.

Από το γραφείο μας θέλοντας μία έγκυρη ενημέρωση ρωτήσαμε στον ΕΦΕΤ, τι ισχύει για το μέλι και αν θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η διατροφική αξία του μελιού στις ετικέτες.

Μας απάντησε άμεσα και τον ευχαριστούμε, ο κος Νικόλαος Ντάνος (Κτηνίατρος M.Sc.) Κ.Υ. ΕΦΕΤ Διεύθυνση Αξιολόγησης-Εγκρίσεων, ότι το μέλι είναι πρωτογενές προϊόν και ως τέτοιο εξαιρείται από την υποχρεωτική διατροφική δήλωση σύμφωνα με τον Καν.(ΕΕ)1169/2011, Παράρτημα V, παράγραφος 1.