/ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

σχεδίαση εντύπου

A5

50

Α4

100€

Για οποιαδήποτε άλλη εργασία σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

* Όλες οι τιμές αφορούν τον σχεδιασμό και όχι την εκτύπωση της εργασίας και δεν περιέχουν Φ.Π.Α.
Σε περιπτώσεις ιδιαίτερων απαιτήσεων και εάν η εργασία απαιτεί πολύ χρόνο και αλλαγές, οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν.

εκτύπωση εντύπου Α5 (14,7 x 21cm)

2.500 τεμ.

95€

5.000 τεμ.

115

10.000 τεμ.

170€

εκτύπωση εντύπου Α4

2.500 τεμ.

160€

5.000 τεμ.

220€

10.000 τεμ.

350€

20.000 τεμ.

525€

εκτύπωση εντύπου Α3 (42 x 29,7cm)

2.500 τεμ.

295

5.000 τεμ.

380€

10.000 τεμ.

580€

* Όλες οι τιμές αφορούν την εκτύπωση και όχι τον σχεδιασμό της εργασίας και δεν περιέχουν Φ.Π.Α. Η εκτύπωση των εντύπων είναι 2 όψεων, μέχρι 2 διπλώματα και υπολογισμένη σε χαρτί illustration 150g

Share this Post