Εκτυπώσεις

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΦΕΡΓΑΔΗ

Η συσκευασία είναι ένα μέσο που δίνει τη δυνατότητα στον παραγωγό να εκφράσει τα ποιοτικά κι εμπορικά χαρακτηριστικά του προϊόντος του, που το διαφοροποιούν από άλλα παρόμοια. Ταυτόχρονα, στη συσκευασία αναγράφεται υποχρεωτικά η «ταυτότητα» του προϊόντος και τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνα κ.λπ.) κι αυτό λειτουργεί ως μέσο υπενθύμισης που βοηθά τον πελάτη να ξαναβρεί τον παραγωγό.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συσκευασία δεν καλύπτει μόνο θέματα προστασίας και μεταφοράς του προϊόντος, αλλά κατέχει ένα σπουδαίο ρόλο στην επικοινωνία και στην προβολή – προώθηση.

Προσοχή όμως, για να είναι μια συσκευασία πετυχημένη, θα πρέπει να έχει προσεχθεί ιδιαίτερα, ώστε να ταιριάζει απόλυτα με την εικόνα και τη διαΦΗΜΙστική προσέγγιση του προϊόντος που περιέχει, να έχει το κατάλληλο μέγεθος, σχήμα, χρώμα (ένας ελκυστικός συνδυασμός χρωμάτων αποτυπώνεται στο μυαλό του καταναλωτή), υλικό (αντοχή). Για το λόγο αυτό η συνεργασία των παραγωγών με το έμπειρο γραφείο μας, στον τομέα αυτό είναι όχι απλώς επιθυμητή αλλά επιτακτική.

  • Show All
  • Ετικέτες για Μέλι
  • Ετικέτες για Ελαιόλαδο
  • Ετικέτες για Κρασί
  • Κουτιά και Συσκευασίες