ΝΕ 10

ΝΕ 10

Ετικέτα Μελιού ορθογώνια, διαθέσιμη σε 3 διαφορετικές διαστάσεις —> 90x45mm (65€ + ΦΠΑ / 1.000τμχ), 120x68mm (80€ + ΦΠΑ / 1.000τμχ) και 80x66mm (88€ + ΦΠΑ / 1.000τμχ).